Vodná záchranná služba

Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža (VZS SČK) je osobitnou zložkou Slovenského Červeného kríža (SČK) so špeciálnym a výberovým zameraním. Je riadnym členom medzinárodnej organizácie vodných záchranárov International Life Saving Federation (ILS), podporuje jej hlavné ciele a uznáva jej štatút pokiaľ nie je v rozpore s princípmi Červeného kríža.

Organizačná štruktúra VZS SČK

Organizačnú štruktúru VZS SČK tvoria miestne spolky VZS SČK (MS VZS SČK) a školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK). VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre pri územných spolkoch SČK:

A: Miestne spolky vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

MS VZS SČK v Bratislave,
MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
MS VZS SČK v Prešove,
MS VZS SČK v Snine,
MS VZS SČK v Michalovciach,
MS VZS SČK v Leviciach,
MS VZS SČK v Komárne,
MS VZS SČK v Dunajskej Strede.

B: Školiace strediská vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

ŠS VZS SČK v Bratislave,
ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
ŠS VZS SČK v Prešove.

Základné poslanie a aktivity VZS SČK

Základné poslanie VZS SČK vyplýva zo zákona o SČK, zo Stanov SČK, Štatútu VZS SČK a ďalších právnych dokumentov. Medzi aktivity VZS SČK patrí školenie plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách, bazénoch, kúpaliskách, zariadeniach pre vodné atrakcie, športová činnosť doma v zahraničí, medzinárodná výmena informácií o záchrane na vode. Hlavnou aktivitou VZS SČK je preventívna a záchranná činnosť na otvorených vodných plochách ako je napríklad Liptovská Mara (MS VZS SČK Liptovský Mikuláš), Zemplínska Šírava, Domaša, Vinné (MS VZS SČK Prešov), Zlaté piesky, Kuchajda, Draždiak (MS VZS SČK Bratislava), atď. najmä v dobe letnej sezóny. S ohľadom na sezónnosť tejto práce ju vykonávajú členovia VZS SČK popri svojom zamestnaní na úkor dovolenky eventuálne prázdnin. Na krytých bazénoch slúžia najmä profesionálni plavčíci ktorí absolvovali školenie VZS SČK, ale aj dobrovoľní plavčíci záchranári, ktorí vypomáhajú predovšetkým v čase zvýšenej návštevnosti.

Okrem preventívnych a záchranárskych činností VZS SČK, ktoré sú zamerané predovšetkým na rekreačné využitie vodných plôch a bazénov je možné využívať členov VZS SČK na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri živelných katastrofách, predovšetkým pri záplavách. Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekov rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia špecializovaných záchranárskych tímov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Športové aktivity VZS SČK

Športové aktivity VZS SČK sú považované za doplnkovú činnosť. Ich cieľom je zvyšovanie výkonnosti plavčíkov záchranárov, prezentácia činnosti MS VZS SČK, medializácia a propagácia VZS SČK, získavanie nových plavčíkov z okruhu súčasných a bývalých plavcov a športovcov. Vyvrcholením športovej činnosti plavčíkov – záchranárov VZS SČK sú Majstrovstvá Slovenska VZS SČK. Súťaži sa v kategóriách:

Jednotlivci – členovia VZS SČK (ťahanie bremena, plávanie s ABC, ovládanie veslice, ovládanie surfového plaváka, hod záchranárskou loptou).

Družstvá – štvorčlenné (min. trojčlenné) družstvá zložené z členov VZS SČK, pričom podmienkou ich vytvorenia je spoločná príslušnosť k rovnakému MS VZS SČK (záchrana so surfovým plavákom, záchranným pásom, záchrana s veslicou).
Súčasťou Majstrovstiev Slovenska VZS je aj Memoriál Dr. Mariána Filčáka. Súťaží sa v disciplíne (železný muž, vlajočky, plávanie).