Vyhodnotenie Valentínskej kvapky krvi 2016

V dňoch 8. 2. až 11. 3. 2016 sa uskutočnil už 21. ročník celoslovenskej náborovej akcie „Valentínska kvapka krvi“. Hlavnou myšlienkou kampane bolo motto „Rozdajme sa pre druhých“. Darcovia krvi mohli počas 5 týždňov trvania akcie poslať pozdrav a želanie skorého uzdravenia človeku, pre ktorého možno darovali krv. Spojenie darcu a príjemcu krvi bolo anonymné prostredníctvom Valentínskych pohľadníc. Tieto pohľadnice boli dňa 15. 3. 2016 odovzdané primárovi Oddelenia klinickej hematológie a transfuziológie Národného onkologického ústavu MUDr. Jánovi Gyarfášovi.

Celkove sa 21. ročníka Valentínskej kvapky krvi v Bratislave zúčastnilo 3 249 darcov krvi, z ktorých darovalo krv 2 816 darcov a 570 bolo prvodarcov. Územný spolok SČK Bratislava – mesto pripravil za spomínané obdobie 10 mobilných odberov krvi.

Hodnotiaca správa 21. ročníka celoslovenkej náborovej akcie "Valentinska kvapka krvi"

Ďalšie články