Výzva občanom – Potravinová pomoc – Operačný program EÚ

Vážení občania

Slovenský Červený kríž bude v letných mesiacoch distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí boli k dátumu 31. 5. 2016 evidovaní a poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie kritériá (nezaopatrenie dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia a pod.), si môžu potravinové balíky vyzdvihnúť v mieste svojho bydliska nasledovne:

Bratislava – Nové Mesto

Pondelok 1. 8. 2016    13.00 – 16.30, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Utorok2. 8. 2016         09.00 – 12. 00, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Bratislava – Petržalka

Utorok – 2. 8. 2016        13.00 – 16.00, Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Pondelok – 8. 8. 2016  13.00 – 16.00, Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Bratislava Rusovce     a      Bratislava – Vajnory

Streda – 3. 8. 2016       14.00 – 16.00, rozvoz autom na adresy

Bratislava – Rača

Štvrtok – 28. 7. 2016       13.00 – 17.30, rozvoz autom na adresy

Štvrtok – 4. 8. 2016       14.00 – 16.00, zasadačka Miestneho úradu Rača, Kubačova 21

 

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom

Slovenský Červený kríž bude v letných mesiacoch distribuovať balíky potravinovej pomoci

Ďalšie články