Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – okolie
Pribinová 15
903 01 Senec

IČO: 31773257
DIČ: 2020687823
IBAN: SK60 0200 0000 0045 8288 7251

Napíšte nám

Spolky