Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – okolie
Pribinova 15
903 01 Senec

IČO: 31773257
DIČ: 2020687823
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0303 2112

Napíšte nám

Spolky