Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Čadca

Pribinova 3
022 01  Čadca

IČO: 00416053
DIČ: 2020553436
IBAN: SK12 0200 0000 0000 0193 0322

Napíšte nám

Spolky