Celoslovenská zbierka SČK 2017

Slovenský Červený kríž aj v tomto roku vyhlásil celoslovenskú verejnú zbierku. Od 1. do 14. mája 2017 boli v uliciach slovenských miest a obcí naši dobrovoľníci a obyvatelia sa mohli do zbierky zapojiť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek. 

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK
V priebehu dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať celkovo 22 610,94 €.
Hrubý výnos zbierky: 22 610,94 €.
Celkovo vyzbieraná suma je zároveň aj čistým výnosom, ÚS SČK si na zbierku neuplatnil žiadne náklady.

Vyzbieraná suma 22 610,94 € bola zaslaná územným spolkom SČK a bude použitá na:
1.    ochranu zdravia,
2.    rozvoj sociálnych služieb, vzdelávania a telovýchovy,
3.    rozvoj dobrovoľníckej činnosti,
4.    rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc,
5.    podporu práce s deťmi.
 
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBIERKY SČK ZAPOJILI!

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK 2017

Ďalšie články