Celoslovenská zbierka SČK 2018

Slovenský Červený kríž aj v tomto roku vyhlásil celoslovenskú verejnú zbierku. Od 23. apríla do 6. mája 2018 boli v uliciach slovenských miest a obcí naši dobrovoľníci a obyvatelia sa mohli do zbierky zapojiť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek. 

Predbežná – záverečná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK
V priebehu dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať celkovo 27 556,30 €.
Hrubý výnos zbierky: 27 556,30 €.
Celkovo vyzbieraná suma je zároveň aj čistým výnosom, ÚS SČK si na zbierku neuplatnil žiadne náklady.

Vyzbieraná suma 27 556,30 € bola zaslaná územným spolkom SČK a bola použitá na:
1.    ochranu zdravia,
2.    rozvoj sociálnych služieb, vzdelávania a telovýchovy,
3.    rozvoj dobrovoľníckej činnosti,
4.    rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc,
5.    podporu práce s deťmi.
 
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBIERKY SČK ZAPOJILI!

Ďalšie články