Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného križa 2019

14539

Bratislava, 6. máj 2019 – májové dni sú pre červenokrižiakov dôvodom na oslavu. 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Slovenský Červený kríž si počas celého roku 2019 pripomína aj svoje významné výročie – 100 rokov od založenia Československého Červeného kríža. Od 6. mája do 19. mája môže verejnosť podporiť aktivity SČK v celoslovenskej zbierke.

Od 6. mája do 19. mája 2019 budú v uliciach slovenských miest a obcí červenokrižiaci s pokladničkami. Obraciame sa na širokú verejnosť s prosbou o podporu našej už takmer storočnej práce v prospech človeka.

Slovenský Červený kríž tento rok oslavuje sto rokov od založenia Československého Červeného kríža. Od svojich začiatkov sa venujeme širokému spektru činností, ktoré zmierňujú utrpenie človeka.

Červenokrižiaci učia malých i veľkých zachraňovať ľudské životy poskytnutím prvej pomoci, zdôrazňujú dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi, oceňujú mnohonásobných darcov krvi a neúnavne oslovujú nových darcov. Pracujú s deťmi a mládežou, v sociálnych zariadeniach sa starajú o seniorov, matky s deťmi, o deti so špeciálnymi potrebami, poskytujú rôzne sociálne služby v teréne. Neváhajú poskytnúť pomoc v prípade nehôd či katastrof. Pátrajú po osudoch rodinných príslušníkov, šíria myšlienky medzinárodného humanitárneho práva. 

Cieľom tohtoročnej zbierky je vyzbierať finančnú podporu na ďalší rozvoj širokospektrálnej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Slovenský Červený kríž má takmer 6-tisíc dobrovoľníkov a približne 55-tisíc členov, ktorí svojou činnosťou výrazne podporujú prácu jeho profesionálnych zamestnancov. Prostredníctvom SČK venovali v minulom roku desiatky tisíc hodín svojho voľného času pomoci iným.
V týchto dňoch ich môžete stretnúť v uliciach vášho mesta, v predajniach TESCO a Kaufland. Ak môžete, zastavte sa, venujte im úsmev a symbolický príspevok. Aj vďaka nemu budú môcť červenokrižiaci naďalej pomáhať. Aj málo je veľa. Ďakujeme.

Konanie verejnej zbierky povolilo Ministerstvo vnútra SR a zbierka je zapísaná v registri zbierok.