Daj pár deci

Daj pár deci

Kampaň je výzvou smerom k zamestnávateľom, aby aktívne podporovali darcovstvo krvi svojich zamestnancov, motivovali ich a umožňovali im ísť darovať krv počas pracovnej doby.

Je stále viac dobrých príkladov spoločnosti, firiem a organizácií, v ktorých zamestnávatelia zodpovedne a aktívne podporujú darcovstvo, či už individuálnych bezpríspevkových darcov vo svojich radoch, alebo aj organizovaním mobilných odberov priamo na pracovisku. Podpora bezpríspevkového darcovstva krvi je súčasťou spoločenskej zodpovednosti firiem.