Bezpríspevkové darcovstvo krvi

Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.

Bezpríspevkovému darovaniu krvi sa venujeme už od roku 1960.

 • Podieľame sa na vzdelávaní verejnosti v darcovstve krvi, zabezpečujeme pravidelný nábor darcov krvi.
 • Už takmer 30 rokov pripravujeme celoslovenské i lokálne kampane k darovaniu krvi. Každoročne vďaka nim  pribudne viac ako       7 000 prvodarcov. 
 • Organizujeme odbery krvi v úzkej spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
 • Oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického.
 • Za aktivity v oblasti bezpríspevkového darcovstva udeľujeme pamätnú plaketu do. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.
 • Registrujeme darcov krvi. Dôvodom je zabezpečenie darcov krvi v prípade potreby krvi počas mimoriadnych situácií a pohrôm.
Niečo o krvi

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania.

Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Vedeli ste, že:
 • krv tvorí 8% hmotnosti človeka
 • cievny systém dospelého človeka meria cca 100 000 km
 • červená krvinka prejde celým krvným obehom človeka za 30 sekúnd
 • za celý život srdce človeka prečerpá až 238 miliónov litrov krvi, čo je asi 138-krát viac, ako objem vody v bazéne s dĺžkou 50 m
 • človek s krvnou skupinou 0- je univerzálny darca krvi, transfúziu krvi od neho môžu prijať ľudia všetkých krvných skupín
 • na Slovensku sa ročne spotrebuje 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek
 • V 78 krajinách sveta je 90% krvných zásob tvorených darovaním krvi od dobrovoľných darcov. Patrí medzi nich aj Slovensko.
 • na Slovensku evidujeme takmer 318 000 darcov krvi, z toho je 64% mužov a 36% žien