Oceňovanie – plakety

Ocenenia pre mnohonásobných darcov krvi