Kampane bezpríspevkového darovania krvi

Slovenský Červený kríž už viac ako štvrťstoročie pripravuje celoslovenské kampane v propagovaní bezpríspevkového darcovstva krvi, ktoré sú zamerané najmä na oslovovanie prvodarcov. Najúspešnejšími kampaňami sú Študentská kvapka krvi® a Valentínska kvapka krvi®.

Cieľom celoslovenských a lokálnych kampaní SČK je získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. Osveta v darcovstve krvi zostáva mimoriadne dôležitou témou nielen pre SČK, ale aj pre celú spoločnosť.

V roku 2021 sme uskutočnili dve celoslovenské kampane a 12 lokálnych kampaní. Najdôležitejším faktorom úspešnosti kampaní bola a je celoročná práca s základňou darcov krvi, od výchovy, vzdelávania mladých ľudí až po oceňovanie mnohonásobných darcov krvi.

Študentská kvapka krvi 

Valentínska kvapka krvi