Kampane bezpríspevkového darovania krvi

Slovenský Červený kríž už 26 rokov pripravuje celoslovenské kampane v propagovaní bezpríspevkového darcovstva krvi, ktoré sú zamerané najmä na oslovovanie prvodarcov. Najúspešnejšími kampaňami sú Študentská kvapka krvi® a Valentínska kvapka krvi®.