Kedy nemôžete darovať krv

Najdôležitejšie pri odbere krvi je zabrániť prenosu infekčných ochorení prostredníctvom transfúzií. V určitých prípadoch sa môže stať, že nevyhoviete prísnym podmienkam a napriek snahe nemôžete krv darovať.

Vhodnosť darcu vždy posúdi lekár na základe aktuálneho zdravotného stavu darcu. Ak lekár darovanie krvi nepovolí, robí tak preto, aby ochránil nielen vás – darcu, ale aj príjemcu – pacienta. Vyradenie z darovanie krvi môže byť dočasné a trvalé.

V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

Dôvody, pre ktoré nemôžete nejaký čas (dočasne) darovať krv: 

 • Ak ste prekonali  iné vážne infekčné choroby. Prosím, informujte lekára na transfúziologickom oddelení a pravdivo vyplňte dotazník darcu.
 • Ak ste boli chorí, užívali antibiotiká, mali hnačku, naplánujte si darovanie krvi o jeden mesiac po vyliečení.
 • Ak ste mali herpes, boli ste u zubára na extrakcii zuba, vyčkajte s darovaním krvi aspoň jeden týždeň.
 • Ak ste boli posledný polrok operovaní, liečení akupunktúrou, boli ste tetovaní alebo máte nový piercing.
 • Piercing na jazyku jeho nositeľa vyraďuje z darcovstva krvi až do odstránenia takéhoto piercingu.
 • Ak ste dostali transfúziu krvi alebo plazmy môžete darovať krv až po polročnej prestávke.
 • Ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti. Žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí.
 • Ak užívate lieky, pozrite https://www.mojakrvnaskupina.sk/lieky-a-darovanie-krvi

Dôvody, pre ktoré ste trvalo vyradení: 

 • Ak ste nosičom vírusu HIV spôsobujúceho AIDS.
 • Ak ste prekonali infekčnú žltačku typu B a C a boli ste v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok. V prípade infekčnej žltačky typu A môže byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe.
 • V prípade, ak ste mali v poslednom roku HIV pozitívneho sexuálneho partnera a patríte k skupinám rizikovým na prenos HIV čo znamená, že užívate vnútrožilovo drogy, žijete promiskuitným životom.
 • Ak ste sexuálnymi partnermi  pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy.
 • Z odberu krvi sa vylučujú natrvalo osoby, ktorých sexuálne správanie ich vystavuje vysokému riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou.
 • Ak ste podstúpili operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky.
 • Ak ste sa liečili pomocou hormónov hypofýzy a v rodine vyskytla familiárna forma tohto ochorenia.
 • Počas liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.
 • V súvislosti s Creutzfeldt- Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 – 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný.
 • V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

Lehoty na darovanie krvi pri vybraných ochoreniach

 • Afta – môže ísť o vírusovú infekciu, odber je vhodný 2 týždne po preliečení.
 • Alergia – darovanie sa odporúča mimo obdobia záťaže; 3-5 dní po poslednom užití anitihistamínového lieku, darcovia v priebehu desenzibilizačnej liečby sú dočasne vyradení.
 • Anafylaktický šok – prekonanie šoku je dôvodom na vyradenie z darcovstva krvi.
 • Antibiotiká – približne 4 týždne po poslednej dávke.
 • Astma – s ľahkou formovou astmy krv darovať môžete, ale posledný astmatický záchvat by mal byť aspoň 1 mesiac pred odberom krvi.
 • Črevná chrípka – 2 týždne po preliečení.
 • Gilbertov syndróm – darovanie krvi závisí od hladiny bilirubínu v krvi ( nemal by sa pohybovať nad 30 umol/l ). Ak ste v záťažovej situácii hladina bilirubinu v krvi stúpa, (môžete to pozorovať na sfarbení očí), odber sa neodporúča.
 • Herpes, kútik na pere – odber je možný 2 až 3 týždne po preliečení.
 • Chirurgické odstránenie znamienka či bradavice – najskôr 3 dni po vybratí stehov, ak je rana dobre zahojená a histologické vyšetrenie je negatívne. V prípade pozitívneho nálezu prineste výsledok so sebou, o možnosti darovať krv rozhodne lekár vo vyšetrovni.
 • Mononukleóza – 1 až 1,5 roku po preliečení.
 • Mykóza, kvasinková infekcia – 2 týždne po ukončení liečby.
 • Očkovanie – týždeň po preventívnom očkovaní vakcínami s neaktívnymi alebo usmrtenými vírusmi a baktériami (chrípka), vakcínami obsahujúcimi anatoxíny (tetanus, záškrt), vakcínami proti hepatitíde A alebo B, vakcínami proti kliešťovej encefalitíde a besnote. Mesiac po preventívnom očkovaní vakcínami s oslabenými vírusmi a baktériami (BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitída, očkovanie proti týfusu, cholere).
 • Onkologickí pacienti – nemôžu byť darcami krvi.
 • Operácie, artroskopia, gastroskopia a endoskopické vyšetrenia – 6 mesiacov po zákroku.
 • Poranenie, ktoré si vyžadovalo šitie – s darovaním treba počkať 2 týždne po vybratí stehov.
 • Prasacia chrípka – 1 mesiac po preliečení.
 • Psoriáza a ekzém – podľa stavu ochorenia, darcovstvo vyhodnocuje lekár.
 • Schizofrénia – s ohľadom na ochorenie a liečbu darcovstvo nie je dovolené.
 • Toxoplazmóza – 1 rok po preliečení.
 • Tularémia – po prekonaní už krv darovať nemôžete.
 • Voperované titánové skrutky či platničky – 6 mesiacov po operácii, samotné nie sú prekážkou.
 • Zápal mozgových blán – približne rok po úplnom klinickom uzdravení.
 • Zubné vyšetrenie – darovať krv môžete 3 dni po zubnom ošetrení. Zub musí byť kompletne preliečený, nesmie tam byť možnosť pretrvávajúceho zápalu.

Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi počas epidémie COVID-19 zverejňuje na svojej webovej stránke Národná transfúzna služba SR.