Národná transfúzna služba SR

Adresy a telefónne čísla odberových miest Národnej transfúznej služby SR

Banská Bystrica
NTS SR Nám. L. Svobodu
048/4134514

 

Bratislava
NTS SR Limbová 3
02/59103026

NTS SR FN Ružinov, Ružinovská 6
02/43336758

 

Košice
NTS SR, FNsP Trieda SNP 1
055/6428829

 

Martin
NTS SR, MFN a Kollárova 2
043/4203284

 

Nitra
NTS SR, Špitálska 6
037/6545517

 

Nové Zámky
NTS SR, Slovenská 11
035/6912734

 

Poprad
NTS SR, NsP Banícka 28
052/7125238

 

Prešov
NTS SR, NsP Hollého 14
051/7722247

 

Trenčín
NTS SR, NsP Legionárska ul.28
032/6566111

 

Trnava
NTS SR ul. A. Žarnova 11
033/5938774

 

Žilina
NTS SR, NsP Ul. V. Španyola 43
041/5110412