Oceňovanie darcov krvi

Ctení darcovia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Slovenský Červený kríž nebude do odvolania organizovať hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Preto Vás prosíme, aby ste kontaktovali územný spolok SČK vo svojom meste alebo v mieste prechodného pobytu, ak by ste si chceli prevziať plaketu osobne. Ostatným darcom krvi, ktorí vypísali „Návrh na udelenie ocenenia“ a vhodili ho do schránky na odbernom mieste, bude plaketa s kartičkou držiteľa plakety doručená poštou.

Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život. Blahoželáme Vám k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Za jeden štandardný odber krvi darca krvi získa v počte odberov jeden odber.
Každý odber krvných doštičiek sa počíta za dva odbery krvi, plaketu tak darca krvi získa skôr.

Špeciálne ocenenie patrí tým, ktorí sa venujú získavaniu pravidelných darcov krvi. Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca SČK udeľuje pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. ľuďom, ktorí svoju energiu a čas venujú dobrovoľníckej činnosti v oblasti rozvoja bezpríspevkového darcovstva krvi. Sú nadšenými organizátormi odberov krvi a šíria osvetu v tejto oblasti medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií. Ich zanietenie a aktivity sú pre bezpríspevkové darcovstvo krvi na Slovensku neoceniteľné. 

Oceňovanie darcov krvi nie je vo svete bežné, skôr zriedkavé. Je len pár krajín, ktoré systematicky oceňujú pravidelných darcov krvi, napr. Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Slovenská republika. Slovenský Červený kríž oceňuje pravidelných darcov krvi už viac ako 60 rokov. Počas tohto obdobia bolo ocenených 356 302 darcov krvi rôzneho veku, pohlavia, vzdelania či národností, ktorí pravidelne darovali krv na území Slovenska.