Oceňovanie darcov krvi

Ctení darcovia,
ďakujeme vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život. Blahoželáme vám k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

Slovenský Červený kríž oceňuje pravidelných darcov krvi od roku 1960. Počas tohto obdobia bolo ocenených 356 302 darcov krvi rôzneho veku, pohlavia, vzdelania či národností, ktorí pravidelne darovali krv na území Slovenska.

Tu sú kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Odber celej krvi darca krvi sa počíta za 1 odber.

Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie celej krvi, teda 1 odber.

Odber krvných doštičiek – trombocytov sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov.

AKO ZÍSKAŤ OCENENIE

Na Slovensku funguje 40 profesionálnych odberových centier, kde darca krvi môže darovať krv, napr. 12 pracovísk Národnej transfúznej služby NTS – Odberové centrá (ntssr.sk), darovať krv môžete aj v odberových centrách Siete nemocníc Svet zdravia a spoločnosti AGEL SK.

Každé z nich vedie  databázu darcov krvi s počtom odberov krvi. Databázy však zatiaľ nie sú prepojené. Preto je pre nás (SČK) veľmi dôležité, aby darca krvi, ktorý získal jubilejný počet odber vypísal tlačivo „Návrh na udelenie ocenenia plaketou“. Tlačivo potvrdzuje odberové centrum, ktoré verifikuje evidovaný počet darovaní krvi. Tlačivo je možné vhodiť do schránky v odberových centrách alebo poslať poštou územnému spolku SČK v regióne Spolky – Slovenský Červený kríž (redcross.sk).

Územné spolky SČK počas roka organizujú slávnostné oceňovania darcov krvi. Po doručení a kontrole tlačiva „Návrh na udelenie ocenenia“ budete pozvaní na slávnosť oceňovania darcov krvi. Účasť darcov krvi nie je povinná. Ak dáte prednosť osobnému prevzatiu ocenenia, zaslaniu poštou, kontaktujte, prosím, územný spolok vo Vašom meste telefonicky alebo mailom a dohodnite si spôsob a termín prevzatia.

Špeciálne ocenenie patrí tým, ktorí sa venujú získavaniu pravidelných darcov krvi. Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca SČK udeľuje pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. ľuďom, ktorí svoju energiu a čas venujú dobrovoľníckej činnosti v oblasti rozvoja bezpríspevkového darcovstva krvi. Sú to nadšení organizátori odberov krvi a šíritelia osvety v tejto oblasti. Ich zanietenie a aktivity sú pre bezpríspevkové darcovstvo krvi na Slovensku neoceniteľné. 

Oceňovanie darcov krvi nie je vo svete bežné, skôr zriedkavé. Je len pár krajín, ktoré systematicky oceňujú pravidelných darcov krvi, napr. Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Slovenská republika.