Oceňovanie darcov krvi

Oceňovanie darcov krvi nie je vo svete bežné, je skôr zriedkavé. Len pár krajín systematicky oceňuje pravidelných darcov krvi – napr. Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Slovenská republika. Slovenský Červený kríž oceňuje pravidelných darcov krvi od roku 1960. Počas tohto obdobia bolo ocenených  399 961 darcov krvi rôzneho veku, pohlavia, vzdelania či národnosti, ktorí pravidelne darovali krv na území Slovenskej republiky. 

Bronzová plaketa 218 446 
Strieborná plaketa 119 865 
Zlatá plaketa 51 324 
Diamantová plaketa 7 674 
Medaila Kňazovického 2 652 
Štatistika SČK, 8/2023  
 Ženy Muži 
Bronzová plaketa 10 10 
Strieborná plaketa 20 20 
Zlatá plaketa 30 40 
Diamantová plaketa 60 80 
Medaila Kňazovického 80 100 
Jubilejné počty pre získanie plakety (Stanovy SČK 10/2022) 

Odber celej krvi  sa počíta za 1 odber. 

Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie celej krvi, teda 1 odber. 

Odber krvných doštičiek (trombocytov) sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov. 

Ako získať ocenenie

Každé odberové centrum  vedie  databázu darcov krvi s počtom odberov krvi. Databázy však zatiaľ nie sú prepojené. Preto je pre nás (SČK) veľmi dôležité, aby darca krvi, ktorý získal jubilejný počet odber vypísal tlačivo „Návrh na udelenie ocenenia plaketou“. Tlačivo potvrdzuje odberové centrum, ktoré verifikuje evidovaný počet darovaní krvi. Tlačivo je možné vhodiť do schránky v odberových centrách alebo poslať poštou územnému spolku SČK v regióne Spolky – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)

Územné spolky SČK počas roka organizujú slávnostné oceňovania darcov krvi. Po doručení a kontrole tlačiva „Návrh na udelenie ocenenia“ budete pozvaní na slávnosť oceňovania darcov krvi. Účasť darcov krvi nie je povinná.

Ak dáte prednosť osobnému prevzatiu ocenenia alebo zaslaniu poštou, kontaktujte, prosím, územný spolok SČK vo Vašom meste telefonicky alebo mailom a dohodnite si spôsob a termín prevzatia.