Slovník darcu krvi

Aferéza

Darcovi krvi možno odobrať celú krv alebo len niektoré jej zložky. Prístrojovému odberu jednej zložky krvi od darcu sa hovorí aferéza. Ostatné časti krvi sa darcovi vrátia do obehu. Aferéza sa vykonáva na špeciálnom prístroji – krvinkovom separátore.

Biele krvinky

Biele krvinky chránia telo pred chorobami. Bielych krviniek je viacero druhov. Špecializujú sa na obranné funkcie organizmu – niektoré nás bránia proti baktériám, ďalšie proti vírusom, proti parazitom, iné odstraňujú z organizmu zvyšky rozpadnutých buniek. Spolupráca medzi jednotlivými druhmi bielych krviniek je nesmierne zložitá.

Červené krvinky

Červené krvinky prenášajú kyslík. Hemoglobín, ktorý spôsobuje červené zafarbenie krvi, je nevyhnutným faktorom, ktorý musí byť prítomný, aby sa kyslík mohol naň v pľúcach naviazať. Červené krvinky prenášajú aj spotrebovaný kyslík pretransformovaný na oxid uhličitý späť do pľúc, kde sa z tela vylúči. Kľúčovým faktorom v syntéze hemoglobínu je železo. Ak je zásobovanie železom nedostatočné, ľudia sa stanú anemickými so zodpovedajúcou stratou schopnosti prenášať kyslík. Priemerný človek má 25 miliárd červených krviniek. Červené krvinky boli prvýkrát opísané v roku 1658.

Darca krvi

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov ( pri pravidelnom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.

Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca  definuje dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi nasledovne: „Osoby, ktoré darujú krv, plazmu alebo iné krvné komponenty zo svojej slobodnej vôle a nedostanú za to nijakú platbu v hotovosti alebo v takej forme, ktorá by sa mohla považovať za náhradu peňazí. Toto zahŕňa aj uvoľnenie z práce na dobu inú, než je na darovanie a cestovanie odôvodnene potrebná. Malé darčeky, občerstvenie a refundovanie priamych cestovných nákladov sú zlučiteľné s dobrovoľným bezpríspevkovým darcovstvom krvi.“

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie bol prijatý Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu (ISBT) 12. júla 2000. Cieľom tohto kódexu je definovať etické princípy a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať v transfúznom lekárstve.

Fyziologické obmedzenia u žien

Čiastočné obmedzenie darovania krvi trikrát do roka pre ženy je z dôvodu zvýšených fyziologických krvných strát menštruáciou. Muži  môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka.

Garancia

Pri každom darovaní krvi sa používa výlučne jednorazový materiál, preto sa darca nemôže nakaziť.

Hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO)

Hematologicko-transfúziologické oddelenia poskytujú v sieti zdravotníckych zariadení hematologickú a transfuziologickú starostlivosť.

Infekčné ochorenia

Darovaná krv sa vyšetrí na nasledovné testy na infekčné ochorenia:

 • Povrchové antigény hepatitídy (žĺtačky) typu B
 • Protilátky proti vírusu hepatitídy (žĺtačky) typu B
 • Protilátky proti vírusu hepatitídy (žĺtačky) typu C
 • HIV 1 a HIV 2  protilátky a antigénu p24 (testy na AIDS)
 • Sérologický test na syfilis
 • Stanovanie hladiny pečeňového enzýmu (ALT)

Ak by sa našiel jediný patologický nález v týchto testoch, darca je informovaný a predvolaný do transfúziologického zariadenia, kde sa mu odporúča navštíviť svojho praktického lekára.

Je nutné,

aby bol darca pred darovaním krvi dostatočne hydratovaný. 24 hodín pred odberom má darca vypiť dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom by mal darca vypiť 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju.

Nehladujte. Na odber krvi nechodí darca nalačno. Večer pred odberom a taktiež tesne pred darovaním krvi by darca nemal jesť tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny…) Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med…

Pred darovaním krvi darca nesmie fajčiť  (minimálne 6 hodín), piť alkohol (aspoň 12 – 14 hodín) a 24 hodín pred darovaním by sa nemal vystaviť priveľkej psychickej a telesnej námahe, darca by mal vynechať tréningy i návštevu posilňovne.

Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT).  Darca by mal dbať na to, aby bol oddýchnutý, čerstvý, po výdatnom spánku, pretože fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite jeho krvi.

Krv

Krv je pre ľudský život vitálne dôležitá, je nenahraditeľná. Prenáša esenciálne živiny do všetkých tkanív a orgánov tela. Bez tejto funkcie tkanivá hladujú a odumierajú. Približne 45 percent celkového objemu krvi pozostáva z červených krviniek, z bielych krviniek a krvných doštičiek. Zostávajúci objem percent tvorí plazma, ktorá je tekutou časťou a v ktorej sú bunky suspendované. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu. Červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami. Krvné doštičky pomáhajú pri zastavení krvácania. Krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu.

Lieky

V zásade možno povedať, že lieky, ktoré je človek nútený užívať chronicky a dlhodobo, sú obyčajne kontraindikáciou darovania krvi. Ak je človek sám pacient s chronickou diagnózou, nemal by darovať krv aj v rámci ochrany svojho vlastného zdravia. Výnimkou je hormonálna antikoncepcia, niektoré orálne antidiabetiká, substitúcia hormónom štítnej žľazy, niektoré druhy liekov na vysoký krvný tlak (nesmú to však byť betablokátory), protialergické lieky antihistaminiká (treba ich však vynechať tri dni pred darovaní krvi).

Trvalo darovať krv nemôžu napríklad pacienti trpiaci na:

 • Srdcové a cievne ochorenia
 • Choroby centrálnej nervovej sústavy
 • Krvácavé a zhubné choroby
 • Epilepsia
 • Cukrovku liečená liekmi a inzulínom
 • Prekonané infekčné choroby v podobe hepatitídy B, C či TBC
 • HIV, užívanie drog či sexuálne správanie s vysokým rizikom infekcií prenášaných krvou
 • Užívanie anabolických steroidov alebo hormónov

Medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického

Slovenský Červený kríž oceňuje darcov krvi za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Oceňovanie Janského plaketami a Kňazovického medailou je európskou raritou, ktorá sa koná len v Slovenskej a Českej republike. Od 60.rokov minulého storočia bolo takto ocenených vyše 300-tisíc darcov krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov

Strieborná plaketa –  ženy 20 odberov, muži 20 odberov

Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Špeciálne ocenenie pre aktivistov v oblasti rozvoja darcovstva krvi – pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.

Národná transfúzna služba SR

NTS SR bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii.

Odber krvi

Pri odbere celej krvi sa darcovi odoberá obyčajne 400 až 450 ml krvi. Zvolí sa vhodná žila, urobí sa vpich a krv sa nechá spontánne stekať do odberového vaku. Darca dostane do ruky gumovú pomôcku, často loptičku, jej stláčaním sa odber urýchli. Celý proces trvá približne 10 minút.

Odber krviniek (krvných doštičiek a červených krviniek): najčastejšie sa vykonáva odber doštičiek, zriedkavejšie červených krviniek. Odber trvá podľa typu prístroja 40 – 90 minút. Obyčajne sa takýto transfúzny liek pripravuje cielene pre určitého pacienta. Darca môže odber absolvovať každých 14 dní, najviac však 12-krát ročne. Znížený počet krvných doštičiek sa u darcu upraví do 48 hodín.

Odber plazmy: odoberá sa krv od darcu, pričom sa opakovane separuje len krvná plazma a krvinky sa vracajú darcovi späť do krvného obehu. Celý odber trvá 25 – 40 minút. Celkový objem krvnej plazmy predstavuje asi 650 ml. Krvná plazma sa v obehu obnovuje a dopĺňa už v priebehu niekoľkých hodín až dní. Preto možno plazmu darovať každých 14 dní, celkovo do 10 litrov za rok. Na Slovensku sa odber výlučne krvnej plazmy nevykonáva.

Plazma

Plazma tvorí 55% celkového objemu krvi, je tekutou časťou krvi a bunky sú v nej suspendované. V krvnej plazme sa nachádzajú bielkoviny, tuky, cukry, ďalej minerály, vitamíny, enzýmy, hormóny a plazmatické faktory krvného zrážania. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Rh faktor

Rh faktor, resp. Rhesus faktor je dôležitý ľudský krvný skupinový systém, ktorý bol objavený v 40. rokoch minulého storočia. Tvorí ho skupina antigénov, pričom najsilnejší z nich je antigén D. Buď sa na povrchu červených krviniek nachádza, alebo nie. Ľudia s krvou bez antigénu D sa označujú ako Rh negatívni, jedinci s antigénom D na svojich červených krvinkách sú Rh pozitívni.

Rh negatívni ľudia nemôžu prijať Rh pozitívnu krv, pretože by si proti antigénu vytvorili protilátky, darovanú krv by ich organizmus neprijal a vznikla by tzv. hemolytická reakcia. Naopak je to však možné, Rh pozitívny človek môže dostať transfúziu od Rh negatívneho, samozrejme krv musí byť zhodná s z hľadiska ABO systému. Pred podaním každej transfúzie sa vykonáva skúška kompatibility, tzv. krížová skúška a ďalšie zabezpečovacie testy, aby nedošlo k omylu.

Systém ABO

Podľa ABO systému existujú štyri rôzne krvné skupiny: A, B, AB a 0. Na svete je najčastejšia krvná skupina 0.

Ak máte krvnú skupinu 0, milujete slnko a teplo. Možno práve snívate o Afrike, kde sa už pred 40-tisíc rokmi preháňali vaši praotcovia. Ale pozor na infekčné ochorenia, na ktoré ste zvlášť citliví.

Ak je vašou krvnou skupina A, patríte k väčšine na Slovensku. Vaši predkovia prišli do Európy z ďalekej Ázie pred 25- až 15- tisíc rokmi obrábať nové polia, postaviť dom, zasadiť strom a splodiť syna. Táto krvná skupina vznikla, keď ustúpila ľadová doba a ľudia začali pestovať obilie. Na povrch červených krviniek zmenou stravy naberali iné antigény.

O nositeľoch krvnej skupiny B sa hovorí, že sú to veľmi odolní jedinci. Vznikla u ľudí, ktorí žili v menej úrodných oblastiach, pahorkatinách a stepiach, boli nútení konzumovať primitívnejšie rastliny, korienky a menšiu divú zver. Vaši predchodcovia boli otužilci z Himalájí a odovzdali vám odvážne a životaschopné gény.

Ľudí s najmladšou krvnou skupinou AB je najmenej. Je výsledkom spojenia krvných skupín A a B. Nie je celkom vysvetlené, ako sa to všetko stalo. Ale o týchto ľuďoch sa hovorí, že sú veľmi opatrní a racionálni. Vaša skupina sa zmiešala z mongolskej a európskej krvi v dobách divokého stredoveku pred asi 1200 – 2000 rokmi.

Transfúzia krvi

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku Transfúzia krvi sa pravidelne používa v prípade chirurgických zákrokov, traumy, gastrointestinálneho krvácania a pôrodu s cieľom hradiť väčšie krvné strany. Aj onkologickí pacienti často potrebujú transfúziu krvi. Pravidelné zásobovanie bezpečnou krvnou vyžadujú aj ľudia, ktorých krv postihli genetické poruchy, ako je talasémia a kosáčikovitá anémia, aby sa ich postihnutá krv mohla nahradiť.

Prvá zaznamená krvná transfúzia sa uskutočnila v 17. storočí, kedy francúzsky lekár Jean-Baptiste Denis podal infúziu ovčej krvi človeku. Nanešťastie bola neúspešná. Transfúzna terapia začala byť úspešná až po objavení krvných skupín a fenoménu kompatibility.

Uchovávanie darovanej krvi

Červené krvinky – skladujú sa pri teplote 2 – 6 °C až do 42 dní a používajú sa na liečbu strát krvi pri krvácaniach a ťažkej chudokrvnosti – nedostatku červených krviniek v krvi pacienta.

Biele krvinky – ich životnosť je len niekoľko hodín ( v závislosti od typu) a ich prímes v iných krvných prípravkoch nie je žiadúca.

Krvné doštičky – uchovávajú sa pri teplote 21 – 25 °C počas 5 dní.

Plazma – sa po odbere čo najrýchlejšie zmrazí, aby si zachovala svoje vlastnosti, hlavne aktivitu faktorov zrážania krvi, ktoré sú nestabilné. Takáto zmrazená plazma sa môže skladovať pri teplote – 35 °C až dva roky.

Vyšetrenia pred darovaním krvi

Dotazník darcu krvi – každý darca pred odberom pri každej návšteve vypĺňa dotazník, ktorý transfúziologickému oddeleniu poskytuje potrebné informácie týkajúce sa darcovho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov či prekonaných chorôb. Mal by ho vyplniť pravdivo, bez zatajenia skutočností, ktoré by mohli ohroziť nielen príjemcu, ktorý je často oslabený, ale aj jeho samého. Pýtajte sa na všetko, čomu v dotazníku nerozumiete. Je veľmi dôležité, aby ste porozumeli všetkým položeným otázkam.

Vzorka krvi – darcovi sa odoberie vzorka krvi z lakťovej žily (v transfúziologickom zariadení) alebo z prsta (v teréne). Z tejto vzorky sa vyšetrí krvný obraz alebo len hladina hemoglobínu (červeného krvného farbiva). Zdravotná sestra overí krvnú skupinu darcu.

Pohovor s lekárom – s vyplneným dotazníkom a výsledkom vyšetrenia vzorky krvi, prichádza darca k lekárovi, ktorý prejde dotazník a overí niektoré otázky týkajúce sa zdravia, životného štýlu a prekonaných chorôb. Všetky tieto informácie sa považujú sa za prísne dôverné. Lekár darcovi zmeria tlak, pulz, prípadne popočúva srdce.

Zákon č. 311/2001 Z.z.

V zmysle § 138 ods. 2 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov. Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty k odberu a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca.

Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

Spracované podľa údajov:  redcross.sk, ntssr.sk, mojakrvnaskupina.sk, publikácia: Kvapka po kvapke.