Darujte krv – počítame s vami

Aj v tomto roku v auguste spoločnosť GSK s výrobkami parodontax a Slovenský Červený kríž spoločne vyzývajú verejnosť k darovaniu krvi.

V letných mesiacoch sú aj kvôli dovolenkovému obdobiu zásoby krvi nižšie ako počas zvyšku roka.
Ak máte viac ako 18 rokov a ste zdraví, nájdite si čas a darujte krv. Pomôžete tým, ktorí sú na váš dar odkázaní – aj vďaka vašej krvi môžete niekomu zachrániť život, vrátiť zdravie a zvýšiť kvalitu života.
Viac o darovaní krvi

„Čo mi dáva darcovstvo krvi ? Dobrý pocit, že ako človek môžem niečím pomôcť. Pre mňa to nie je nič extra špeciálne. Idem vždy rád, vždy sa na to teším. Tým, ktorí s darovaním krvi váhajú, by som chcel odkázať, že sa netreba báť. Určite sa treba zamyslieť nad tým, koľkým ľuďom to dokáže pomôcť. A to je najdôležitejšie. Keď sa človek bojí ihly, treba otočiť hlavu na druhú stranu a nedívať sa. Treba ísť pre dobrý pocit, že človek môže pomôcť. Všetky tie predsudky a strach treba hodiť za hlavu. Až keď krv darujem, môžem vedieť, či mi to robí zle. Keď človek môže a nastaví sa na to, potom už bez toho nemôže existovať.“
Ivan, mnohonásobný bezpríspevkový darca krvi

10 centov z každého produktu parodontax, ktorý zakúpite od 1. do 31. augusta 2021, venuje spoločnosť GSK Slovenskému Červenému krížu na podporu darcovstva krvi.

Ďalšie články