Ako som sa stala darcom krvi

Ing. Milada Mišicová, štátny zamestnanec Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

15. júna 2021 som bola ocenená medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického za darovanie krvi. Moja cesta darovať 80 krát krv a krvné doštičky trvala viac ako 30 rokov. Prvýkrát sme ako vysokoškoláci využili možnosť „uliať sa z prednášky“ a išli sme v Žiline darovať krv. Následne sme sa „uliali“ ešte niekoľkokrát a bola z toho prvá bronzová Janského plaketa za 10 bezplatných odberov krvi.

Môj vlastný život je spojený so zdravotníctvom od detstva. Narodila som sa s obojstrannou luxáciou (kĺbová hlavica bola mimo kĺbovej jamky) a obojstrannou dyspláziou (vývinová odchýlka jamky bedrového kĺbu). Bez liečby veľmi zlá perspektíva už v začiatkoch dospelosti. Prešla som si liečbu abdukčným aparátom, ale aj 8 ortopedickými operáciami (osteotómie, transpozície, odstraňovanie fixačných materiálov) na oboch bedrových kĺboch. Skrátka detstvo plné „zážitkov“ strávené v nemocniciach a rehabilitačných ústavoch. Do vienka mi sudičky dali poškodené bedrové kĺby, ale pribalili mi húževnatosť a tvrdohlavosť. Vďaka tomu sa neskôr zo mňa stala trénerka plávania, aerobicu, mažoretkových súborov, milovníčka cyklistiky a turistiky. Súčasne som pochopila, že za to, čo som mohla robiť v dospelosti, vďačím svojim rodičom a vynikajúcim ortopédom v Martine. Pocit prvej bronzovej Janského plakety nadobudol nový rozmer. Je to pocit úprimnej vďaky zdravotníctvu za to, že som mohla viesť aktívny život.

Od roku 2017 mám za sebou ďalšie tri ortopedické operácie bedrových kĺbov. Momentálne mám jednu totálnu endoprotézu a druhá ma ešte čaká. Moja TEP-ka má hodnotu titánu, ale najvyššie ocenenie medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického, má hodnotu nádeje pre ľudí, ktorí dostali moju krv. Možno, že spolu s ňou do ich krvného obehu vstúpila i moja húževnatosť a tvrdohlavosť.    

Ďalšie články