14. jún 2017 – Svetový deň darcov krvi

Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava si  pripomenul  tento deň oceňovaním a poďakovaním pravidelným bezpríspevkovým darcom krvi… 

Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava si  pripomenul  tento deň oceňovaním a poďakovaním pravidelným bezpríspevkovým darcom krvi. 

Na slávnostnom aktíve bolo ocenených:

45  držiteľov striebornej plakety Dr.Jana Janského / 20 odberov krvi /
17  držiteľov zlatej plakety Dr.Jana Janského / 30 odberov -ženy, 40 odberov – muži /
3    držiteľov diamantovej plakety Dr.Jana Janského  / 60 odberov – ženy, 80 odberov – muži /
   držiteľ medaily prof. J. Kňazovického / 80 odberov ženy, 100 odberov muži /

Ku koncu roku 2016 Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava evidoval :

4 802 držiteľov bronzovej plakety Dr.Jana Janského    
2 486 držiteľov striebornej plakety Dr.Jana Janského    
100    držiteľov zlatej plakety Dr.Jana Janského                                                                                                                   
114    držiteľov diamantovej plakety Dr.Jana Janského                                                                                                                
24      držiteľov medaily prof. J. Kňazovického                 

V roku 2016 bolo na Orave zrealizovaných  62 018 odberov krvi. 989 darcov darovalo krv prvýkrát. Pri odberoch krvi spolupracuje ÚzS SČK Orava s hematologicko transfuziologickými oddeleniami nemocnice Trstená a Dolný Kubín. Prínosom pre plnenie potrieb krvi boli výjazdové odbery, ktoré boli organizované  s Národnou transfúznou službou SR pracoviskom Martin  Ich počet sa z roka na rok zvyšuje. V r. 2016 bolo uskutočnených  116 mobilných odberov krvi na Orave. Oceňujeme ochotu a spoluprácu mnohých miestnych spolkov a skupín mládeže: Zákamenné, Lokca, Breza, Rabča, Klin, Mútne, Oravská Polhora, Námestovo, Oravské Veselé. Gymnázium Námestovo, Spojená škola Slanická Osada, Stredná odborná škola technická Námestovo, Spojená odborná škola Námestovo, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Spojená škola obchodu a služieb Dolný Kubín a ZŠ M. Medveckej Tvrdošín.

Ďakujeme všetkým, ktorí krv darovali, ale rovnako aj  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby sa tak mohlo stať.