14.jún – svetový deň darcov krvi

http://www.redcross.sk/kampane/svetovy_den_darcov_krvi_2018

Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život. Slogan tohtoročného Svetového dňa darcov krvi (SDDK) pripomína hlavné princípy bezpríspevkového darcovstva krvi – solidaritu, úctu, empatiu a lásku k druhým.

Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava patrí k tým spolkom, ktoré sa k týmto princípom hlásia  a dokladuje to aj výsledkami v oblasti darovania krvi.   
V roku 2017 bolo na Orave zrealizovaných  8 093 odberov krvi. 1 468 darcov darovalo krv prvýkrát. Pri odberoch krvi spolupracuje ÚzS  SČK Orava s  hematologicko transfuziologickými oddeleniami nemocnice Trstená a Dolný Kubín . Prínosom pre plnenie potrieb krvi boli výjazdové odbery, ktoré boli organizované  s Národnou transfúznou službou SR pracoviskom Martin  Ich počet sa z roka na rok zvyšuje. V r. 2017 bolo uskutočnených  31  mobilných odberov krvi na Orave.  Oceňujeme ochotu a spoluprácu mnohých miestnych spolkov SČK  a skupín mládeže : Zákamenné, Lokca, Breza, Rabča, Klin, Mútne, Oravská Polhora, Námestovo, Oravské Veselé, Krušetnica, Gymnázium Námestovo, Spojená škola Slanická Osada, Stredná odborná škola technická Námestovo, Spojená odborná škola Námestovo, Obchodná akadémia Dolný Kubín , Spojená škola obchodu a služieb Dolný Kubín a ZŠ M. Medveckej Tvrdošín.

Ďakujeme všetkým, ktorí krv darovali, ale rovnako aj  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby sa tak mohlo stať.