Čin humanity 2016

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2016. Cieľom 13. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2016 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí…

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2016.
Cieľom 13. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2016 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí. 
Obraciame sa preto na širokú verejnosť, aby nám pomohli nájsť záchrancov života. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto zachránil ľudský život, alebo pomohol pri jeho záchrane, dajte nám vedieť a vyplňte formulár, ktorý podpísaný zašlite na adresu Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava,  ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín, alebo e-mailom na dolnykubin@redcross.sk . Vaše návrhy očakávame najneskôr do 25. februára 2017.
Slávnostné oceňovanie sa uskutoční v rámci osláv Svetového dňa Červeného kríža/Červeného polmesiaca 10. mája 2017 v Bratislave, kde budú pozvaní významní predstavitelia politického a kultúrneho života. Oceneným bude odovzdaná medaila Slovenského Červeného kríža "Za záchranu života"
Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom návrhu na ocenenie budú spracované v súlade so zákonom výlučne na tento účel.