ČSOB maratón

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2014. Cieľom 11. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2014 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí. Obraciame sa preto na širokú verejnosť, aby nám pomohli nájsť záchrancov života.

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2014. Cieľom 11. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2014 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí. Obraciame sa preto na širokú verejnosť, aby nám pomohli nájsť záchrancov života.

Viac informácii na www.bratslavskymaraon.sk