Darujte nám 2% z dane

SČK Územný spolok Orava svoju činnosť spolufinancuje aj výnosom z 2% a 3% z daní. Veríme, že má zmysel investovať do dobrej veci, akou je hlavne darcovstvo krvi a prvá pomoc. Ak veríte aj vy, neváhajte  a darujte nám vaše 2% z dane.

AKO POMÁHAJÚ DAROVANÉ PERCENTÁ?
Aj vďaka vaším  2% v minulosti SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín :
– zabezpečil propagáciu  darcovstva krvi na celej Orave
– ocenil  viacnásobných bezpríspevkových  darcov  krvi   Plaketami prof. MUDr. Jana Janského  ( bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou)  a Medailou MUDr. Jána Kňazovického
–  uskutočnil  kampaň na propagáciu potreby  poskytovania  prvej pomoci  pre žiakov a študentov  základných a stredných škôl
– zakúpil materiál a pomôcky pre výučbu prvej pomoci žiakov, študentov aj dospelých a zorganizoval územné  súťaže v poskytovaní prvej pomoci

AKO DAROVAŤ 2 %  ?
Ak za vás podáva vaše daňové priznanie ( ročné zúčtovanie dane ) váš zamestnávateľ, najprv požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane. Do VYHLÁSENIA doplníte informácie o sebe a výšku poukazovanej sumy.

POTREBNÉ ÚDAJE:
Obchodné meno ( Názov) : Slovenský červený kríž, Územný spolok Orava
IČO: 00416061
Sídlo:  J. Ťatliaka 2051/8, 026 01  Dolný Kubín
Právna forma: Slovenský Červený kríž