Deň detí s ozbrojenými silami SR

Dňa 28.05. 2016 ozbrojené sily SR  uskutočnili v Námestove akciu pod názvom „Deň detí s ozbrojenými silami SR“. Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne zabezpečoval na uvedenej akcii zdravotnú službu…

Dňa 28.05. 2016 ozbrojené sily SR  uskutočnili v Námestove akciu pod názvom „Deň detí s ozbrojenými silami SR“. Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne zabezpečoval na uvedenej akcii zdravotnú službu a znázorňoval ukážky prvej pomoci pri rôznych druhoch poranenia.
Znázorňovaný bol Heimlichov manéver a Gordonov úder pri dusení sa, ďalej umelé dýchanie z úst do úst a nepriama masáž srdca na resuscitačných  modeloch, prvá pomoc pri krvácaní a zlomeninách, k čomu boli použité realistické znázornenia poranení. O ukážky prvej pomoci bol veľký záujem aj zo strany tých najmenších.Účastníci podujatia privítali možnosť prakticky si vyskúšať jednotlivé úkony život zachraňujúce na modeloch a figurantoch.