Kurz opatrovania

226 hodinový  kurz opatrovania   pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí sa začína 20.júla 2020.

SČK Územný spolok Orava otvára 20.07.2020 nový Kurz opatrovania.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Rozsah kurzu :
Teoretická výučba  – 105 hodín
Praktická výučba    –  43 hodín
Odborná stáž          –  prax 72 hodín – priamo na zazmluvnenom odbornom  pracovisku

Teoretické a praktické skúšky – 6 hodín

Prihlásiť sa môžete osobne, mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:

SČK ÚzS Orava,ul. J. Ťatliaka 2051/8  , 02601 Dolný Kubín

Tel.:043/ 5862023   ,  043/ 5862094

mobil: 0903 558 920   

e-mail:        dolnykubin@redcross.sk