Kurz opatrovania detí

Otvárame Kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí
226 hodinový  kurz  pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby pre deti do 3 rokov veku s platnosťou v SR a zahraničí sa začína 28.decembra 2018.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Rozsah kurzu :
Teoretická výučba  – 104 hodín
Praktická výučba    –  50 hodín
Odborná stáž          –  prax 72 hodín – priamo na zazmluvnenom odbornom  pracovisku
Prihlásiť sa môžete osobne, mailom, alebo telefonicky.
Kontakt:
SČK ÚzS Orava,ul. J. Ťatliaka 2051/8  , 02601 Dolný Kubín
Tel.:043/ 5862023   ,  043/ 5862094
mobil: 0903 558 920   , 0903 134 323 
e-mail:        dolnykubin@redcross.sk