Kurz opatrovania detí

 SČK  Územný spolok Orava otvára nový Kurz opatrovnia detí.

226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby detí do 3 rokov veku  s platnosťou v SR a zahraničí sa začína 17.septembra 2018..
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Rozsah kurzu :
Teoretická výučba  – 104 hodín
Praktická výučba    –  50 hodín
Odborná stáž          –  prax 72 hodín – priamo na zazmluvnenom odbornom  pracovisku .

Prihlásiť sa môžete osobne, mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:

SČK ÚzS Orava,ul. J. Ťatliaka 2051/8  , 02601 Dolný Kubín

Tel.:043/ 5862023   ,  043/ 5862094

mobil: 0903 558 920   , 0903 134 323  

e-mail:        dolnykubin@redcross.sk