Kurz opatrovania

Otvárame nový kurz opatrovania

226 hodinový  kurz  pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí sa začína 09.marca 2020.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Rozsah kurzu :
Teoretická výučba  – 105 hodín
Praktická výučba    –  43 hodín
Odborná stáž          –  prax 72 hodín – priamo na zazmluvnenom odbornom  pracovisku
Teoretické a praktické skúšky – 6 hodín

Prihlásiť sa môžete osobne, mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:
SČK ÚzS Orava,ul. J. Ťatliaka 2051/8  , 02601 Dolný Kubín
Tel.:043/ 5862023   ,  043/ 5862094
mobil: 0903 558 920  
e-mail:        dolnykubin@redcross.sk