Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – súťaž v poskytovaní prvej pomoci (22. – 23. jún 2018)

Mesto Žilina privíta koncom júna stovky nadšencov prvej pomoci. 30 družstiev červenokrižiakov si na ôsmich súťažných stanovištiach preverí svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Samotná súťaž začína v sobotu 23. júna 2018 ráno o 7:15 hod., súťažné situácie budú rozmiestnené v širšom centre mesta. Verejnosť je srdečne vítaná!

Päťčlenné tímy budú mať za úlohu úspešne prejsť súťažnými a nesúťažnými stanovišťami, ktoré pripravila odborná jury. Prípravu a realizáciu súťaže majú na starosti desiatky organizátorov, rozhodcov, figurantov a maskérov. Každému družstvu zabezpečujú pri jednotlivých simulovaných situáciách rovnaké podmienky. Podrobnosti súťaže sú do poslednej chvíle tajné, no všetky stanovištia sú realistické a pri všetkých je pomoc laikov pred príchodom záchranky kľúčová.

Súťažiaci nie sú zdravotníci. S nadšením sa celoročne venujú laickej prvej pomoci, ktorú výrazne propagoval a podporoval aj MUDr. Vladimír Harinek – záchranár, ktorý počas služby tragicky zahynul pri leteckej havárii. Na jeho počesť Slovenský Červený kríž pomenoval každoročnú celoslovenskú súťaž práve po ňom.

Celé podujatie začína v piatok 22. júna 2018 o 11:00 hod. na Mariánskom námestí, kde sa pokúsime o slovenský rekord v nepretržitej kardiopulmonálnej resuscitácii. Súčasťou programu budú aj ukážky prvej pomoci, maskovanie realistických poranení pre verejnosť, ukážky kanisterapie a detský kútik. Slávnostné otvorenie súťaže bude o 19:30 hod v Novej synagóge v Žiline.

Záštitu nad 26. ročníkom Memoriálu prevzal Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina.