Neoceniteľná práca MS SČK na Orave pri organizovaní mobilných odberov krvi

MS SČK v Zubrohlave zorganizoval 14.9.2017 hromadný odber krvi, ktorý sa niesol v znamení športu. 49 dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sa zišli v telocvični, mysleli nielen na seba a na svoje zdravie, ktoré si upevňujú a rozvíjajú športovými aktivitami, ale aj na všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, na ich krv… 

MS SČK v Zubrohlave zorganizoval 14.9.2017 hromadný odber krvi, ktorý sa niesol v znamení športu. 49 dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sa zišli v telocvični, mysleli nielen na seba a na svoje zdravie, ktoré si upevňujú a rozvíjajú športovými aktivitami, ale aj na všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, na ich krv. Medzi 42 darcami krvi, ktorým bola krv odobratá, bolo 5 prvodarcov.  Všetkým dobrovoľným darcom krvi  ďakujeme aj v mene všetkých, ktorým svojou kvapkou krvi pomohli pri ich zdravotných problémoch, alebo pri záchrane života. 

Takáto aktivita Miestneho spolku SČK v Zubrohlave nie je ojedinelá. Členovia a dobrovoľníci tohto spolku  patria k tým, ktorí hromadné odbery krvi zaraďujú každoročne  medzi svoje hlavné aktivity v rámci činnosti SČK.  

S radosťou môžeme konštatovať, že takýchto Miestnych spolkov na Orave máme viac. Bilancia hromadných mobilných odberov  od začiatku roku 2017 hovorí, že okrem Zubrohlavy mravenčou prácou bez nároku na finančné ocenenie, osobným príkladom a zanietením, ľudskou zaangažovanosťou s presvedčením o zmysluplnosti vynaloženého úsilia sa podarilo zorganizovať bezpríspevkových darcov krvi v nasledovných Miestnych spolkoch SČK:

Oravské Veselé –  3 hromadné odbery krvi 
Zubrohlava – 2 hromadné odbery krvi 
Rabča – 2 hromadné odbery krvi 
Oravská Polhora – 2 hromadné odbery krvi 
Lokca – 2 hromadné odbery krvi 
Zákamenné – 2 hromadné odbery krvi 
Mútne – 2 hromadné odbery krvi 
Klin – 1 hromadný odber krvi 

Od začiatku  roka mohli  vďaka  práci týchto MS SČK pracovníci Národnej trasfúznej služby, pracovisko Martin odobrať krv na Orave 675 bezpríspevkovým darcom krvi. Takáto práca MS SČK je naozaj neoceniteľná. Za to im patrí naše poďakovanie. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí im pri organizovaní odberov krvi v obci akoukoľvek formou  pomáhajú.