Ocenenie darcov krvi

Ocenenie darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prijal dňa 14. júna 2016 viceprimátor mesta PhDr. Jozef Šimek spolu s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu Ing. Jozefom Gruchalákom za účasti predsedníčky Slovenského červeného kríža, územného spolku Dolný Kubín PhDr. Zuzany Krškovej na pôde Mesta Dolný Kubín… viacnásobných darcov krvi, obyvateľov mesta.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prijal dňa 14. júna 2016 viceprimátor mesta PhDr. Jozef Šimek spolu s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu Ing. Jozefom Gruchalákom za účasti predsedníčky Slovenského červeného kríža, územného spolku Dolný Kubín PhDr. Zuzany Krškovej na pôde Mesta Dolný Kubín viacnásobných darcov krvi, obyvateľov mesta.
Kňazovického medailu za 80 bezplatných odberov u žien, resp. za 100 odberov u mužov, si prevzali: Ján Oravec, Vladimír Škulec, Ľubomír Klimčák, František Jurášek, Ľubica Dubnicayová, Jozef Stuchlý a Ján Kaprálik.
Diamantovú Jánského plaketu za 60 bezplatných odberov krvi u žien, resp. za 80 odberov u mužov, obdržali: Miroslav Pajonk, Ing. Jozef Kazan, Anna Púplavová, Ľudovíť Grísa, Ing. Bohuslav Vacek, Marián Hlbočan, Jaroslav Vinarčík, Juraj Šárfy, Miroslav Šlachta, Ladislav Kubala, Ondrej Kliačik a Peter Urban
Viceprimátor PhDr. Šimek sa oceneným poďakoval z ich nezištnú pomoc tým, ktorí najcennejšiu tekutinu potrebujú. PhDr. Kršková v krátkosti zhodnotila bezpríspevkové darcovstvo krvi ako jednu zo základných činností Slovenského červeného kríža. Konštatovala, že región Oravy vrátane Dolného Kubína patria medzi oblasti, ktoré vďaka dobrovoľným darcom nemajú problém s nedostatkom krvi.

Všetkým dobrovoľným darcom za ich nezištnú činnosť patrí veľké poďakovanie.