Podporte nás percentami z dane

Možno neviete, ale ako dobrovoľníci môžete prispieť  na  našu činnosť miesto 2%  až  3% z vašej dane.

AKO POMÁHAJÚ DAROVANÉ PERCENTÁ?
Aj vďaka vaším  2% v minulosti SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín :
— zakúpil materiál a pomôcky pre výučbu prvej pomoci žiakov, študentov aj dospelých
– ocenil  viacnásobných bezpríspevkových  darcov  krvi   Plaketami prof. MUDr. Jana Janského  ( bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou)  a Medailou MUDr. Jána Kňazovického
– zabezpečil propagáciu darcovstva krvi na celej Orave
–  uskutočnil  kampaň na propagáciu potreby  poskytovania  prvej pomoci  pre žiakov a študentov  základných a stredných škôl

AKO DAROVAŤ 2 %  ?
Ak za vás podáva vaše daňové priznanie ( ročné zúčtovanie dane ) váš zamestnávateľ, najprv požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane. Do VYHLÁSENIA doplníte informácie o sebe a výšku poukazovanej sumy. Údaje o SČK, Územnom spolku Orava sme do tohto vyhlásenia doplnili za vás. Toto vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa doručíte  na váš daňový úrad.

AKO DAROVAŤ 3 %  ?
 Postupujete tak, ako keby ste darovali 2%, avšak priložíte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a spolu s tlačivom na darovanie podielu dane ho zašlete, alebo doručíte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

POTREBNÉ ÚDAJE:
Obchodné meno ( Názov) : Slovenský červený kríž, Územný spolok Orava
IČO: 00416061
Sídlo:  J. Ťatliaka 2051/8, 026 01  Dolný Kubín
Právna forma: Slovenský červený kríž