Pomohli sme potravinami

Pomohli sme potravinami

Dňa 12.10.2017 Slovenský Červený kríž a Kaufland  spoločne zorganizovali charitatívnu celoslovenskú zbierku potravín. V tento deň mohol každý, kto nakupoval v obchodnom dome Kaufland v Dolnom Kubíne,  dobrovoľníkom  Slovenského Červeného kríža odovzdať  trvanlivé potraviny , a tak pomôcť  ľudom v núdzi, najmä mnohopočetným rodinám s deťmi, sociálne slabším občanom, či  seniorom…

Dňa 12.10.2017 Slovenský Červený kríž a Kaufland  spoločne zorganizovali charitatívnu celoslovenskú zbierku potravín. V tento deň mohol každý, kto nakupoval v obchodnom dome Kaufland v Dolnom Kubíne,  dobrovoľníkom  Slovenského Červeného kríža odovzdať  trvanlivé potraviny , a tak pomôcť  ľudom v núdzi, najmä mnohopočetným rodinám s deťmi, sociálne slabším občanom, či  seniorom. 
Vďaka veľkorysosti, štedrosti, pomoci , podpore  a sociálnemu cíteniu všetkých, ktorí prispeli do košíka potravinami, ako sú cukor, olej, ryža, mlieko, múka, cestoviny, kompóty, konzervy a iné, sme   formou potravinového balíka pomohli 47 rodinám  na Orave. K najviac zozbieraným základným  potravinám patrili cestoviny, múka, strukoviny, ryža ,cukor  . Z ostatných potravín to boli najmä  pudingy a trvanlivé sušienky.

Ďalších 12 potravinových balíkov  smerovalo k ľuďom a rodinám v núdzi priamo zo skladu Kauflandu v Dolnom Kubíne. 

Aj táto charitatívna potravinová zbierka ukázala silu svojej ľudskosti. Gesto, ktoré stojí len pár eur, dokázalo pomôcť 59  ľuďom  na Orave v ich neľahkej životnej situácii.

Aj v ich mene  ďakujeme.