Pomôžme deťom

Projekt pomoci rodinám s malými deťmi, ktoré žijú na hranici biedy , bol realizovaný aj v Dolnom Kubíne…

Projekt pomoci rodinám s malými deťmi, ktoré žijú na hranici biedy , bol realizovaný aj v Dolnom Kubíne.
Slovenský Červený kríž , územný spolok Orava Dolný Kubín v zastúpení riaditeľkou PhDr. Zuzanou Krškovou , dňa  7. marca 2017  odovzdal poukážky na celoročný odber plienok rodine Dobiášovcov,  v ktorej vyrastá 9 maloletých detí  a ktorá  žije zo skromného finančného príjmu.
Mama Blanka  bola nesmierne rada, že sa jej takáto pomoc poskytla a poďakovala  dm drogérii markt s.r.o.  a Slovenskému červenému krížu.