Preventívna akcia – Bezpečnosť cestnej premávky

http://www.becep.sk/dokumenty/3/co-je-becep

~~K situáciám, pri ktorých práve poskytnutie laickej prvej pomoci rozhoduje o živote či smrti, dochádza veľmi často práve pri dopravných nehodách. Bezpečnosť na cestách je v centre pozornosti tohtoročnej preventívnej akcie BECEP, do ktorej sa v súčinnosti s Policajným zborom SR zapojí aj náš Územný spolok  SČK Orava Dolný Kubín.

~~V rámci Národného plánu Slovenskej republiky (SR) pre Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) „Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020“  budú  10.júla 2018  na  vybraných  cestných stanovištiach  po celej Orave  vykonávané preventívne kontroly vodičov , ktoré sa zamerajú na preverenie znalostí vodičov o poskytovaní  prvej pomoci.
Viac o BECEP na adrese:
http://www.becep.sk/dokumenty/3/co-je-becep