Radosť deťom

Vďaka partnerom projektu, spoločnostiam Procter & Gamble a Coop Jednota, môže SČK Územný spolok Orava opäť pomáhať a priniesť radosť deťom s rodín v hmotnej núdzi…

Vďaka partnerom projektu, spoločnostiam Procter & Gamble a Coop Jednota, môže SČK Územný spolok Orava opäť pomáhať a priniesť radosť deťom s rodín v hmotnej núdzi. Tentokrát zakúpením a darovaním drobných darčekov, hračiek, kníh, ruksakov, príp. rôznych predmetov, ktoré pomôžu deťom realizovať ich nadanie, talent, záujmy, záľuby…… – niečím, čo im urobí radosť.  
Deň detí bol  príležitosťou, aby  SČK Územný spolok Orava  v spolupráci s ÚPSVaR Dolný Kubín a ÚPSVaR Námestovo  tieto darčeky deťom odovzdal. V okrese Dolný Kubín pracovníci SČK a ÚPSVaR začali  darčeky distribuovať priamo do rodín, v okrese Tvrdošín si ich deti prebrali na Dni detí, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Dni osvety, ktorý sa uskutočnil 1. júna 2017 na futbalovom ihrisku za panelárňou v K. Hôrke. Darčeky ešte poputujú ku deťom z Klina, Oravskej Jasenice, Vavrečky, Mútneho a Istebného.