SČK pomohol potravinami aj rodinám z Dolného Kubína

SČK pomohol potravinami aj rodinám z Dolného Kubína

Dňa 12.10.2017 Slovenský Červený kríž a Kaufland  spoločne zorganizovali charitatívnu celoslovenskú zbierku potravín. V tento deň mohol každý, kto nakupoval v obchodnom dome Kaufland v Dolnom Kubíne,  dobrovoľníkom  Slovenského Červeného kríža odovzdať  trvanlivé potraviny , a tak pomôcť  ľudom v núdzi, najmä mnohopočetným rodinám s deťmi, sociálne slabším občanom, či  seniorom…

Dňa 12.10.2017 Slovenský Červený kríž a Kaufland  spoločne zorganizovali charitatívnu celoslovenskú zbierku potravín. V tento deň mohol každý, kto nakupoval v obchodnom dome Kaufland v Dolnom Kubíne,  dobrovoľníkom  Slovenského Červeného kríža odovzdať  trvanlivé potraviny , a tak pomôcť  ľudom v núdzi, najmä mnohopočetným rodinám s deťmi, sociálne slabším občanom, či  seniorom. 
Vďaka veľkorysosti, štedrosti, pomoci , podpore  a sociálnemu cíteniu všetkých, ktorí prispeli do košíka potravinami, ako sú cukor, olej, ryža, mlieko, múka, cestoviny, kompóty, konzervy a iné, Územný spolok SČK Dolný Kubín formou potravinového balíka pomohol 47 rodinám  na Orave. Z toho  12  balíkov putovalo k ľuďom v núdzi z Dolného Kubína mestkej  časti Kńažia, 6 mamičkám  do   Centra sociálnych služieb Prameň  Dolný Kubín – Záskalie,   2 núdznym rodinám z Dolného Kubína. Do Kubína teda poputovalo  20 potravinových balíkov, čo je takmer polovica potravín, ktoré sa vyzbierali. 

K najviac zozbieraným základným  potravinám patrili cestoviny, múka, strukoviny, ryža ,cukor  . Z ostatných potravín to boli najmä  pudingy a trvanlivé sušienky.

Aj táto charitatívna potravinová zbierka ukázala silu svojej ľudskosti. Všetkým, ktorí pomohli , ďakujeme.