SČK Územný spolok Orava má nového predsedu

V stredu 17.5.2017 sa zišli delegáti Územného spolku SČK Orava a pozvaní hostia na rokovaní VI . Územného snemu SČK. Snem prišli pozdraviť i zástupcovia Sekretariátu SČK Bratislava: generálna sekretárka Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová a Silvia Erdéliová…

V stredu 17.5.2017 sa zišli delegáti Územného spolku SČK Orava a pozvaní hostia na rokovaní VI . Územného snemu SČK. Snem prišli pozdraviť i zástupcovia Sekretariátu SČK Bratislava: generálna sekretárka Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová a Silvia Erdéliová. 
Po hudobnej zdravici v podaní mladých umelcov zo ZUŠ I. Ballu, ktorí vystúpili pod vedením pani učiteľky Mikšíkovej  PhDr. Kršková zhodnotila činnosť Územného spolku SČK Orava za uplynulé 4-ročné obdobie. V správe o činnosti konštatovala, že Územný spolok Orava splnil vytýčené ciele a upriamila pozornosť prítomných na oblasti, v ktorých  dosiahol vynikajúce výsledky: 

 • Bezpríspevkové darcovstvo krvi
 • Výučba prvej pomoci  a zdravotná výchova 
 • Sociálna činnosť a  vzdelávanie
 • Krízový manažment a humanitárna pomoc

Správu revíznej komisie predniesla  predsedníčka Kontrolnej Rady Územného spolku SČK Orava Ing. Anna Jadroňová.  Delegáti Snemu taktiež prijali ďalšie úlohy, vytýčili ciele  a koncepciu činnosti na roky 2017 – 2020.
Prvá časť snemu bola ukončená oceňovaním  dobrovoľníkov, podporovateľov, sympatizantov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj SČK , prispeli k plneniu úloh a  šírení myšlienok Červeného kríža.
V druhej časti snemu  po diskusii  nasledovala voľba: 

 1. Predsedu SČK Územného spolku Orava
 2. Podpredsedu SČK Územného spolku Orava
 3. Predsedu Kontrolnej rady
 4. členov Územnej rady SČK Územného spolku Orava
 5. členov Kontrolnej rady SČK Územného spolku Orava
 6. Delegáta do Najvyššej rady SČK
 7. Delegáta náhradníka do Najvyššej rady SČK
 8. Delegáta na VI. snem SČK
 9. Delegáta náhradníka na VI. snem SČK
 10. Delegáta do Kontrolnej rady SČK

Predsedom SČK Územného spolku Orava pre nadchádzajúce 4 – ročné obdobie sa stal Mgr Pavol Ľorko (MS SČK Žaškov), podpredsedníčkou SČK Územného spolku Orava Mgr. Marta Peňáková (MS SČK Klin). Za predsedníčku Kontrolnej rady SČK Územného spolku Orava bola znovuzvolená Ing. Anna Jadroňová (MS SČK Bobrov).