SČK Územný spolok Orava oceňoval

SČK je budovaný z ľudského dobra, zo šľachetných skutkov dobrých ľudí, ktorí neočakávajú odmenu za každý čin. VI. Územný snem SČK Územného spolku Orava, ktorý sa konal 17.05.2017, bol príležitosťou k tomu, aby bola vyzdvihnutá  práca členov SČK,  dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a podporovateľov a k  oceneniu viacerých z nich… 

SČK je budovaný z ľudského dobra, zo šľachetných skutkov dobrých ľudí, ktorí neočakávajú odmenu za každý čin. VI. Územný snem SČK Územného spolku Orava, ktorý sa konal 17.05.2017, bol príležitosťou k tomu, aby bola vyzdvihnutá práca členov SČK, dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a podporovateľov a k oceneniu viacerých z nich. 

VYZNAMENANIE II. STUPŇA SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

„ZA OBETAVOSŤ, HUMANITU A DOBROVOĽNÚ SLUŽBU“ bolo udelené:
Mgr. Marte Basárovej MS SČK Klin
Ing. Magdaléne Matejčíkovej MS SČK Klin
   

PAMÄTNÚ PLAKETU za dlhoročnú činnosť, iniciatívu, prístup, kladný vzťah a rozvoj SČK, za plnenie jeho úloh a šírenie myšlienok humanity obdržali:

Ľubica Dubnicayová bývalá riaditeľka Územného spolku  SČK Orava
Ing. Jozef Gabura MS Bobrov
MUDr. Eva Majchráková členka Územnej rady Územného spolku  SČK Orava
Zuzana Přibylová členka Kontrolnej rady Územného spolku  SČK Orava
Mgr. Margita Bombjaková MS Zubrohlava
Jana Lužbeťáková MS Čimhová
Ľudmila Mlynarčíková MS Kraľovany
   
ĎAKOVNÉ LISTY si prevzali:

PhDr. Zuzana Kršková – tri volebné obdobia bola členkou Územnej rady SČK Orava, 12 rokov, zodpovedne zastupovala Územný spolok SČK Orava v Najvyššej rade SČK a dve volebné obdobia, bola aktívnou a zanietenou predsedníčkou  Územného spolku SČK Orava.

   
V oblasti  rozvoja a podpory bezpríspevkového darcovstva krvi :
MUDr. Marta Birásová HTO NsP v Trstenej
MUDr. Aurélia Fedorová HTO NsP v Dolnom Kubíne
p. Bc.Jarmila Mrišková HTO NsP v Dolnom Kubíne
p. Marta Marušáková  HTO NsP v Trstenej
MUDr. Mária Pietrzyková NTS Martin
Viera Šimurdová MS SČK Oravské Veselé
Paulína Oselská MS SČK Rabča
Renáta Muchová MS SČK Oravská Polhora
Mgr. Veronika Polťáková MS SČK Zákamenné
Ing. Július Dulík MS SČK Lokca
Mária Boleková MS SČK Mútne
   
Za podporu činnosti a rozvoja MS SČK  :
Pavol Bugeľ starosta obec Zubrohlava
Štefan Peňák starosta obec Klin
Milan Pavlovčík starosta obec Žaškov
Bc. Lýdia Fačková starostka obec Istebné
Vlasta Dúhová MS SČK Kňažia
Vojvodová Mária MS SČK Istebné
Mudrončíková Antónia MS SČK Nižná
   
Za rozvoj zdravotnej výchovy , propagáciu  a výučbu prvej pomoci
Bc. Emília Hládeková  
Mgr. Margita Hojová  
Mgr. Blanka Javoreková  
p. Anna Knollová, Dipl. z.z.  
Bc. Terézia Lofajová  
Bc. Monika Lucká  
Mgr. Daniel Skála OA DK
Mgr. Ľubica Floreková Gymnázium Námestovo
Mgr. Robert Martauz Gymnázium Trstená
PaedDr. Dlholucká Martina ZŠ a MŠ Trstená
PaedDr. Jitka Jackulíková   ZŠ a MŠ Kňažia
Mgr. Adriana Ďubašáková ZŠ M.Medveckej, Tvrdošín
   
Ocenení  spolupracovníci, sympatizanti SČK a spolupracujúce subjekty:
Ing. Danka Števonková MsÚ Dolný Kubín
Ing. Jackulík Peter VšZP, pobočka Dolný Kubín
Ing. Marcela Kotúľová Okresný úrad  D. Kubín, odbor krízového riadenia
Mgr. Tatiana Miková Autoškola Húska , Nižná
Ing. Eva Vasiľová Bourboun AP, Dolný Kubín
Martin Pavelek Noviny Orava
   

Ďakovný list bol odovzdaný aj nasledovným dobrovoľníkom, ktorí počas uplynulých 4 rokov   spolupracovali  a pomáhali pri rôznych podujatiach, aktivitách US  SČK Orava v rámci Územnej  a Kontrolnej rady:

Anna Jadroňová  
MUDr. Danuše Litváková  
Ing. Miroslav Málik  
MUDr. František Mičáň  
Ing. Tatiana Nesvadbová  
Mgr. Marta Peňáková  
MUDr. Adriana Rašková  
Ing. Eva Mancová,  
ako i dlhoročnej profesionálnej pracovníčke sekretariátu US SČK Orava p. Eve Polesnej.