Školenie prvej pomoci

Štatistiky hovoria, že len 5-10% obyvateľov krajín strednej Európy dokáže poskytnúť prvú pomoc.  Vy to viete?   Chcete sa to naučiť ? Príďte medzi nás na školenie prvej pomoci.

SČK  Územný spolok Orava Vám ponúka

  8 hodinový kurz prvej pomoci.

Kurz  realizujeme

 28.07.2020 v zasadačke SČK , ul. J.Ťatliaka 2051/8, 4. poschodie o 8:00 hodine.

V prípade záujmu nás kontaktujte:

 

email: dolnykubin@redcross.sk

č.m. :  0903 558 920, 0903 134 323

č.t.      043 586 2023, 586 2094