Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

V rámci celoslovenskej zbierky SČK sa uskutoční aj na Orave v dňoch od 11.mája do 15.mája 2015.

 

Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného kríža a Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca 2015.

Z b i e r k a  na  O r a v e sa uskutoční:  od 11.mája – do 15.mája 2015

Dobrovoľníci SČK   vyjdú do obcí a miest Oravy  s pokladničkami, budú označení  a budú mať všetky náležitosti ku zbierke. Môžete prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou a tak podporiť našu činnosť. Zbierka začína v týždni osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorý si v celom svete pripomíname 8. mája, v deň výročia narodenia zakladateľa Červeného kríža – Henryho Dunanta.

Prispieť môžete buď do 15. mája do pokladničky vo vašom meste, obci, alebo do 30. novembra 2015 dobrovoľným príspevkom na účet:
VÚB a.s. Dolný Kubín
IBAN SK6102000000000002631332
Variabilný symbol: zbierka 2015

Konanie verejnej zbierky povolilo Ministerstvo vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2015/006642 zo dňa 23. februára 2015 a zbierka je zapísaná v registri zbierok pod číslom 000-2015-006642.

Aj vďaka Vášmu finančnému príspevku  budeme môcť  zakúpiť pomôcky a prostriedky na prvú pomoc, vyškoliť čo najviac členov a dobrovoľníkov pre prvú pomoc.

Ď A K U J E M E