Svetový deň prvej pomoci

K situáciám, pri ktorých práve poskytnutie laickej prvej pomoci rozhoduje o živote či smrti, dochádza veľmi často pri dopravných nehodách. Bezpečnosť na cestách je preto v centre pozornosti tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si Slovenský Červený kríž (SČK) pripomína spolu s Medzinárodnou federáciou a ďalšími národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca 8.septembra .

Preventívne kontroly vodičov, ktoré sa konali na Orave  v súčinnosti s Policajným  zborom SR 10. júla tohto roku a ktoré boli   zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri dopravných nehodách preukázali, že laická prvá pomoc na cestách nie je stále silnou stránkou vodičov.
77 vodičov  preverili  dobrovoľníčky  SČK zo základných znalostí poskytnutia prvej pomoci. Zisťovali, či vedia vodiči poskytnúť PP pri zlomenine, poranení chrbtice, mdlobe, epileptickom záchvate, či vedia zastaviť krvácanie  a či poznajú pomer umelého dýchania a kompresií hrudníka . Správne   poskytnúť PP vedelo 45 vodičov.
 Aj tohtoročný Svetový deň prvej pomoci má za cieľ pripomenúť, že schopnosť naučiť sa najnutnejšie zásady prvej pomoci má každý človek – bez ohľadu na vek, pohlavie či vzdelanie.