Týždeň mozgu

Týždeň mozgu

Žijeme život prospievajúci mozgu ?

 

Odpoveď aj na túto otázku môžu  dostať  všetci, ktorí sa  zúčastnia  v dňoch od 12.3 do 18.3.2018 kampane „ Týždeň mozgu“

 „Týždeň mozgu“ je celosvetová kampaň,  ktorá sa realizuje sa od roku 1996. V 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie.

SČK Územný spolok Orava  sa už niekoľko rokov úspešne zapája do tejto kampane. V minulosti  spolupracoval najmä s Českou společností  pro trénování pameti a mozgový jogging,  so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou a Centrom MEMORY. Na základe záujmu   miestnych spolkov SČK na Orave  pripravuje aj tohto roku  v rámci  „ Týždňa mozgu“  prednášky  spojené  s praktickými cvičeniami, povzbudzujúcimi prácu mozgu a pamäti. Prednášky sa uskutočnia v MS SČK  Zubrohlava, Nižná, Leštiny, Medzibrodie, Pucov,  Rabča a v Dennom centre v Dolnom Kubíne

Cieľom prednášok bude  okrem odovzdania informácií o mozgu a  jeho funkciách,  oboznámiť širokú verejnosť s tým , ako byť čo najdlhšie mentálne svieži  , s tým, že   žiť život prospievajúci mozgu  zaručuje ostať aj vo vyššom veku samostatným, tvorivým a aktívnym. Účastníci sa presvedčia,  že trénovanie pamäti je efektívny nástroj proti mentálnej deteriorácii, je prevenciou proti zhoršovaniu pamäti, vedie k zlepšovaniu pozornosti a koncentrácie a súčasne sa stáva aj rýchlou cestou k zvyšovaniu sebavedomia.