Ukážky prvej pomoci na Deň detí

Mesto Tvrdošín, Okresné riaditeľstvo PZ, Hasičský a záchranný zbor, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, CVČ Tvrdošín Gymnázium Tvrdošín zorganizovali 1.6.2017 na futbalovom ihrisku za panelárňou v Krásnej Hôrke Deň detí…

Mesto Tvrdošín, Okresné riaditeľstvo PZ, Hasičský a záchranný zbor, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, CVČ Tvrdošín Gymnázium Tvrdošín zorganizovali 1.6.2017 na futbalovom ihrisku za panelárňou v Krásnej Hôrke Deň detí, Deň policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Deň osvety. SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín sa na tomto podujatí predstavil ukážkami prvej pomoci. O záujem detí nebola núdza. Deti mali snahu nielen sa dozvedieť, ale si aj prakticky vyskúšať poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na figuríne  dospelého človeka i na dieťati.