Ukážky prvej pomoci z Červeného kríža na dní obce Oravské Veselé

V našej obci Oravské Veselé sa dňa 23.8.2015 konal deň obce. Náš miestny spolok sa prezentoval ukážkami  prvej pomoci. Počas celého dňa sme sa snažili získať čo najviac darcov krvi 

V našej obci Oravské Veselé sa dňa 23.8.2015 konal deň obce. Náš miestny spolok sa prezentoval ukážkami  prvej pomoci. Počas celého dňa sme sa snažili získať čo najviac darcov krvi  poprípade prvodarcov, nakoľko sme mali naplánovaný mobilný odber krvi  na 14.9.2015. Naše snaženie nebolo márne.  Darovať krv  prišlo 56 darcov, z toho bolo 12 prvodarcov. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Účasť BDK nás povzbudila k organizovaniu ďalších odberov. Najbližší je naplánovaný na 11.1.2015.
 
S pozdravom  Šimurdová