Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých

Dňa 5.5.2016 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín organizoval Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých.

Dňa 5.5.2016 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín organizoval Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých.
Svoje vedomosti o Červenom kríži, Slovenskom Červenom kríži, zdravotno výchovné vedomosti a praktické zručnosti z poskytovania prvej pomoci si prišlo overiť 232 mladých zdravotníkov. Z toho :

 • 40   mladých zdravotníkov zo základných škôl roč. 3. až 5  – 8  Hliadok mladých zdravotníkov I.stupňa
 • 120 mladých zdravotníkov zo základných škôl roč. 6. až 9 a 2. až 4. ročník osem ročných gymnázií- 24 Hliadok mladých zdravotníkov II. stupňa
 • 72  mladých zdravotníkov  zo stredných škôl a 5 až 8 roč. osem ročných gymnázií – 12 Družstiev prvej pomoci mladých

Umiestnenie HMZ :
 I. stupeň:

 1. miesto         ZŠ s MŠ Liesek

 2. miesto         ZŠ s MŠ Oravská Polhora

 3. miesto         ZŠ s MŠ Mútne

II. stupeň:

 1. miesto         ZŠ Námestovo ul. Komenského

 2. miesto         ZŠ s MŠ Hruštín

 3. miesto         Cirkevná spojená škola Dolný Kubín

Umiestnenie HMZ :

 1. miesto         Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

 2. miesto         SSOŠ EDUCO Slanická Osada

 3. miesto         Cirkevná spojená škola Dolný Kubín – Gymnázium