Zbierka potravín v spolupráci s Kauflandom

Pomáhame potravinami

Dňa 23.10.20105 sme s dobrovoľníkmi SČK uskutočnili zbierku potravín  v spolupráci s Kauflandom pod názvom „Pomáhame potravinami“, ktorá bola určené pre osoby v núdzi. Pripravili sme potravinovú pomoc pre 30 rodín. Spoločnosť Kaufland okrem toho venovala 12 rodinám potravinovú pomoc v osobitných balíkoch. Do pomoci sa zapojili aj naše miestne spolky a to hlavne pri dohľadaní  odkázaných rodín a jednotlivcov a odovzdaní potravinovej pomoci.