Žijeme život prospievajúci mozgu ?

Odpoveď aj na túto otázku mohli dostať  všetci, ktorí sa  zúčastnili v dňoch od 13.3 do 19.3.2017 kampane „ Týždeň mozgu“…

Odpoveď aj na túto otázku mohli dostať  všetci, ktorí sa  zúčastnili v dňoch od 13.3 do 19.3.2017 kampane „ Týždeň mozgu“
„Týždeň mozgu“ je celosvetová kampaň,  ktorá sa realizuje sa od roku 1996. V 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. 
SČK Územný spolok Orava  sa už niekoľko rokov úspešne zapája do tejto kampane. V minulosti  spolupracoval najmä s Českou spoločnosťou pre trénovanie pamäti a mozgový jogging, tohto roku  prvýkrát  aj so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou a Centrom MEMORY. Na základe záujmu   miestnych spolkov SČK v Oravskej Polhore, Rabči, Kline, Nižnej na Orave a Istebnom zrealizovali trénerky pamäti SČK ORAVA Dolný Kubín počas „ Týždňa mozgu“  5  prednášok, spojených s praktickými cvičeniami, povzbudzujúcimi prácu mozgu a pamäti. 
Cieľom prednášok bolo okrem odovzdania informácií o mozgu a  jeho funkciách,  oboznámiť širokú verejnosť s tým , ako byť čo najdlhšie mentálne svieži .  Účastníkmi prednášok bola najmä seniorská populácia, ktorá sa mohla dozvedieť, že   žiť život prospievajúci mozgu  zaručuje ostať aj vo vyššom veku samostatným, tvorivým a aktívnym. Tiež sa presvedčili, že trénovanie pamäti je efektívny nástroj proti mentálnej deteriorácii, je prevenciou proti zhoršovaniu pamäti, vedie k zlepšovaniu pozornosti a koncentrácie a súčasne sa stáva aj rýchlou cestou k zvyšovaniu sebavedomia.