Ani Covid nezobral chuť mladým ľuďom pomáhať

Študentská kvapka krvi prebiehala  v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 opäť sprísnili opatrenia v celej krajine. Ani to však neodradilo mladých ľudí darovať krv.

 Aj keď sa hromadné odbery  neorganizovali, v rámci kampane  SČK ÚzS Orava  usmernil všetky stredné školy na Orave, ako  a kedy je možné sa do kampane zapojiť. V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L.N. Jégeho v Dolnom Kubíne  bolo  potrebné objednať sa na odber elektronickou formou  cez web stránku nemocnice, alebo na www.objednatvysetrenie.sk. V Hornooravskej  nemocnici s poliklinikou v Trstenej  z dôvodu zaistenia bezpečnosti a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi sa odoberala  krv od darcov na telefonické predvolanie. Pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuálnej potreby  krvnej skupiny sa vzájomne dohodol  dátum a čas darovania.

Touto formou sa do ŠKK 2021 zapojilo celkom 504 darcov krvi. Z nich mohlo krv darovať 468.  Za dôležité však pokladáme, že  v rámci kampane sme  získali 52 prvodarcov. „Naši študenti  ma oslovili, že sa chcú do tejto kampane zapojiť ,“ uviedla  PaedDr. Terézia Vaseková so Súkromnej SOŠ EDUCO Slanická Osada Námestovo. „ Ani Covid im nezobral chuť pomáhať. Som veľmi rada, že mladí ľudia , naši študenti , sú ochotní takto pomáhať aj v tejto dobe.  Verím, že nie sú sami. “   My dodávame, že určite neboli a že sme hrdí na všetkých a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohtoročnej ŠKK zapojili.

PhDr. Zuzana Kršková

Ďalšie články