Bezpečnosť na cestách

Z dôvodu zlepšovania dopravno-bezpečnostnej situácie vykonávali policajti Okresného dopravného inšpektorátu na území Oravy  14.07.2021 dopravno-preventívnu akciu. Dopravní policajti uvedenú aktivitu realizovali v súčinnosti s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža, a to na viacerých miestach v rámci celej Oravy Cieľom tejto aktivity bolo  preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Na území Oravy, vo všetkých  troch okresoch, bolo preverených 88 vodičov.  Vedomosti z poskytnutia prvej pomoci pri dopravných nehodách sú uspokojivé. V prípade oživovania 69 z nich by vedelo  správne resuscitovať.   Vyskytli sa však aj vodiči  (4), ktorí si nevedeli spomenúť na číslo, ktorým by kontaktovali  pri dopravnej nehode záchranárov.  Boli poučení a veríme, že v život ohrozujúcej situácii nebudú mať  problém nielen poskytnúť prvú pomoc, ale aj kontaktovať profesionálov zdravotníkov.  Červenokrižiaci v rámci tejto akcie nielenže zdieľali svoje vedomosti, ale prejavili  aj pohotovosť a svoje schopnosti, keď prvú pomoc poskytli  aj “ na ostro“ pri reálnej dopravnej nehode, ktorá sa stala neďaleko od stanoviska hliadky v Istebnom.

Ďalšie články